Reglement

Voor legitieme deelname aan PION 2018 moet een team aan de volgende eisen voldoen:

  • een team bestaat uit maximaal vier personen.
  • zowel bachelor als masterstudenten mogen deelnemen.
  • een team met één of meer masterstudenten is een masterteam.

De opgavenmakers en de PION commissie zullen erop toezien dat de beoordeling eerlijk zal zijn.

Ten aanzien van de wedstrijd zijn er nog een aantal regels/opmerkingen:

  • het is niet toegestaan gebruik te maken van boeken, aantekeningen, etc. anders dan een BINAS; Neem dus een BINAS mee.
  • het is niet toegestaan (over de opgaven) te communiceren (internet, mobiel, etc.) met anderen dan teamgenoten.
  • het is toegestaan om gebruik te maken van een grafische rekenmachine van het type dat ook is toegestaan tijdens het examen van de middelbare school (Ti-83, Ti-84 of een vergelijkbaar type).
  • De aanwezigheid van mobiele telefoons wordt gedoogd, mits deze niet gebruikt worden anders dan voor noodgevallen.

In gevallen waar dit reglement niet voorziet, beslist de PION-commissie.

De opgaven zijn in het Engels. Het is daarom ook mogelijk deel te nemen als niet-Nederlandse studenten aan een Nederlandse universiteit aan PION 2018.