Comité van Aanbeveling

De volgende personen hebben zitting in het Comité van Aanbeveling van PION 2018:

Prof. dr. Gerard ‘t Hooft Nobelprijs Winnaar Natuurkunde 1999
Universiteit Utrecht
Prof. dr. ir. Lucas van Vliet  Decaan Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Chris Kleijn Opleidingsdirecteur Technische Natuurkunde
Technische Universiteit Delft
 Prof. dr. ir. Pieter Kruit Hoogleraar Natuurkunde
Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Lieve Vandersypen Hoogleraar Natuurkunde
Technische Universiteit Delft
 Dr. Miriam Blaauboer Doctor Natuurkunde
Technische Universiteit Delft