Comité van Aanbeveling

De volgende personen hebben zitting in het Comité van Aanbeveling van PION 2014:

Prof. dr. Gerard ‘t Hooft Winnaar Nobelprijs voor de Natuurkunde 1999
Hoogleraar Natuurkunde
Universiteit Utrecht
Prof. ir. K.Ch.A.M. Luyben Rector Magnificus
Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Leo Kouwenhoven Hoogleraar Natuurkunde
Technische Universiteit Delft
Prof. dr. Cees Dekker Hoogleraar Natuurkunde
Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Pieter Kruit Hoogleraar Natuurkunde
Technische Universiteit Delft